Belo Horizonte

Capital de l’estat de Minas Gerais, Brasil.

Situada als contraforts de la Serra de Moeda, té clima tropical, suavitzat per l’altitud. El desenvolupament industrial (amb indústria metal·lúrgica, tèxtil, alimentària, del ciment, del tabac, d’adobs) es deu a la situació favorable, com a centre d’una regió minera (ferro, urani, or, diamants) i agrícola, i a les bones comunicacions (entroncament de ferrocarrils i de carreteres, aeroport internacional). Fou fundada el 1890, i experimentà un fort creixement, que donà una estructura urbana de pla quadriculat. És centre d’ensenyament superior: Pontificia Universidade Federal de Minas Gerais, fundada el 1927, Universidade Católica de Minas Gerais, fundada el 1958, Universidade Mineira de Arte, fundada el 1964.