bemba

m
Lingüística i sociolingüística

Llengua parlada pels pobles bemba, lunda i lamba.

Amb 2 300 000 parlants (1982) és, a més, una de les principals llengues de cultura del grup bantú. Presenta un interès especial pel fet de posseir les formes més acostades al bantú comú; per aquesta raó Malcolm Guthrie situa en territori bemba el focus protobantú.