bemoll

adj
Música

Dit de la nota afectada pel signe bemoll o que sona un semitò més baix que en l’estat natural.