Benafer

Municipi de l’Alt Palància, a la zona de llengua castellana del País Valencià, al vessant nord de la vall de Palància, a l’esquerra del riu, del qual és una mica apartat.

El territori, que al nord esdevé muntanyós, és en gran part inculte i ocupat per brolles, les quals permeten pasturatges permanents. El regadiu (110 ha) produeix cereals (blat, blat de moro), llegums i tubercles. El secà és ocupat principalment per cereals, oliveres i vinya. La ramaderia és important, sobretot el bestiar oví, cabrum i porcí. La població ha sofert una minva constant des del segle XIX; el corrent emigratori s’ha dirigit principalment cap a Barcelona i València. El poble (146 h agl [2006]; 587 m alt.) fou adquirit i poblat de cristians pel bisbe de Sogorb a la fi del s. XIV. L’església parroquial de Sant Salvador conserva una talla atribuïda a Xoriguera.