Bendis

Βένδις (el)

Deessa lunar de la Tràcia.

Fou assimilada a Hècate i a Àrtemis (fi del segle V-inici del IV aC). Hom li retia culte a l’illa de Lemnos, on li eren oferts sacrificis de noies joves i era coneguda amb el nom de Gran Deessa.