Bene Beraq

Ciutat de la plana de Sharon, Israel, que constitueix un suburbi de Tel-Aviv.

L’antiga Bene Beraq apareix esmentada a la Bíblia com a centre escolar del Talmud.