Benet VII

(Roma, ? — Roma, 983)

Papa (974-983).

Fou elegit per la facció dels comtes de Tuscolo i sostingut per l’emperador Otó II. Amb assistència d’aquest, convocà dos sínodes per a la reforma de les esglésies romana i germànica, i confià la difusió dels decrets del sínode de Roma (981) al bisbe Miró Bonfill de Girona. Entre el 974 i el 979 concedí privilegis a alguns monestirs catalans i a la canonja de Santa Maria de Besalú, fundada per Miró Bonfill, a canvi d’un cens a la Seu Apostòlica. El 978, per mitjà de dues butlles, confirmava l’elecció de Frujà com a bisbe de Vic, d’obediència narbonesa, contra Guadall, nomenat bisbe pel metropolità d’Auch (Gascunya).