Benguela

Ciutat d’Angola, capital de la província de Benguela (40996 h [1970]).

És un nucli industrial (suro, pisa, sabó, ciment, tabac) i un centre comercial (exportació de blat, cautxú, pells, cafè, vori). Drassanes i nus de comunicacions. Port pesquer i comercial, ferrocarril al Zaire, aeroport.