Benicalaf de les Valls

Benicalaf de Morvedre

Antic lloc de moriscs, actualment unit al nucli de Benavites (Camp de Morvedre).

El 1609 era habitat per vuit famílies; repoblat el 1612, fou annexat a Benavites el 1856. La senyoria pertanyia a l’hospital general de València.