Benicanena

Despoblat del municipi de Gandia (Safor), entre els antics termes de Gandia i Beniopa (el 1535 fou agregat a la parròquia d’aquest darrer lloc).

Lloc de moriscs, el 1609 era habitat per onze famílies.