Benidoleig

Municipi de la Marina Alta, a la conca baixa del Girona, al qual tributen els barrancs de la Murta, de Trullers i de la Cova.

Ocupa un terreny pla, només accidentat per una sèrie de turons al sud (355 m al Segili). Hom conrea el 72% de la superfície municipal (545 ha); predomina el secà sobre el regadiu, que aprofita aigües elevades del riu; els conreus més estesos són el de cereals i ametllers, seguits de les oliveres, cítrics, els conreus d’horta, garrofers i la vinya. La propietat de la terra és repartida, i el règim d’explotació és directe. Hi ha petita indústria ceràmica. La població anà augmentant fins el 1940 (719 h), que començà a minvar. El poble (678 h agl [2006], benidolijans ; 131 m alt.), al peu de la muntanya de Segili, era una antiga alqueria islàmica. Lloc de moriscs, el 1609 tenia 50 famílies. Fou propietat dels marquesos de Guadalest. L’església parroquial, sota l’advocació de la Sang, fou construïda al s XIX (fou parròquia independent d’Orba a partir del 1802). Dins el terme hi ha les caseries de l'Alcúdia, la Costereta i Segili i la coneguda cova de les Calaveres.