Benimeli

Municipi de la Marina Alta, situat a la rectoria de Ràfol, al curs mitjà del Girona, que travessa l’extrem meridional del terme.

El sector nord és accidentat pels contraforts de la serra de Segàrria, coberts de garrigues, majoritàriament de propietat comunal. Hom conrea el 85% del territori; el secà alterna amb el regadiu, que s’ha expandit en època moderna; els conreus de secà més estesos són el d’oliveres, ametllers, garrofers i cereals; al regadiu, cítrics i conreus d’horta. La propietat de la terra és bastant repartida, i predomina el règim d’explotació directa. La població minvà en un 16% del 1900 al 1975. El poble (382 h [2006], binimelins ; 92 m alt.) agrupa tota la població del municipi. Lloc de moriscs, el 1609 era habitat per 40 famílies. L’església parroquial és dedicada a sant Andreu; des del 1535 el lloc fou rectoria de moriscs annexa de la parròquia del Ràfol d’Almúnia. Dins el terme hi ha l’antic castell i terme de Segàrria.