Benimodo

Façana principal de l'ajuntament de Benimodo

© Vicenç Salvador Torres Guerola

Municipi de la Ribera Alta, dins l’àrea d’influència de Carlet; el terme ocupa un terreny pla, accidentat a l’oest per petits turons i drenat per una sèrie de barrancs afluents al riu Sec.

La tradicional agricultura de secà és en regressió davant el regadiu (500 ha), que aprofita l’aigua de la séquia reial del Xúquer (150 ha) i de pous; resten, però, 80 ha de secà, que produeixen raïm moscatell d’una excel·lent qualitat. Els conreus més estesos són el de tarongers i les hortalisses. Les terres de conreu són bastant repartides, i són explotades directament pels propietaris (97%). És important la ramaderia estabulada, dedicada a la producció de carn (porcs) i de llet. Hi ha explotacions agrícoles. La població augmentà en un 40% del 1900 al 1950, que començà a minvar. Darrerament s’ha estabilitzat.

El poble (2.080 h agl [2006], benimodolins; 41 m alt.), a 1 km de Carlet, és d’origen islàmic. Lloc de moriscs, el 1609 era habitat per 150 famílies. Fou de la senyoria dels comtes de Carlet. L’església depengué de la parròquia de Carlet fins el 1535, que fou erigida en rectoria de moriscs, i el 1550 en parròquia (la Immaculada Concepció). Pertany al municipi l’antic terme de Ressalany, separat pels termes de Carlet, Guadassuar i Massalavés.