Benixabdó

Benissabdó

Despoblat del municipi de Fondeguilla (Plana Baixa).

Lloc de moriscs, el 1563 era habitat per 14 famílies.