Benjamí

Benyamin (he)

Segons la genealogia bíblica, l’últim dels dotze fills de Jacob, nascut de la seva unió amb Raquel, i cap d’una de les dotze tribus d’Israel.