Benjamin Britten

(Lowestoft, Suffolk, 1913 — Aldebourgh, Suffolk, 1976)

Compositor anglès.

Deixeble de Frank Bridge, fundà l’English Opera Group. Eminentment líric, tingué una gran afinitat amb Henry Purcell i considerà l’òpera com la forma musical més fascinant. Peter Grimes (1945), la seva primera òpera, li donà la celebritat. Seguiren després The Rape of Lucretia (1946), Albert Herring (1947), Let's make an Opera (1949), Billy Budd (1951, revisada el 1960), The turn of the Screw (1954), Midsummer Night's Dream (1960) i Death in Venice (1973), entre d’altres. Ha compost obres per a orquestra, amb parts vocals i instruments solistes o sense, un ballet, música de cambra, religiosa, coral i per a films: Variations on a theme of Frank Bridge (1937), The Young Person's guide to the Orchestra (variacions i fuga sobre un tema de Henry Purcell, 1945), War Requiem (1961), Phedra (1975), etc. Al Tercer Festival Internacional de Música de Barcelona (1965) fou interpretada en primera audició Montjuïc, Suite of Catalan Dances (1937), obra seva i de Lennox Berkeley.