bentos marí

m
Ecologia

Aspecte del bentos marí, amb una esponja, un dels animals més abundants

© Fototeca.cat-Corel

Bentos que ocupa tot el fons marí, des de la costa fins a les grans profunditats oceàniques.

La diversitat dels organismes que en formen part és molt gran. Hom hi troba vegetals arrelats al substrat ( Zostera, Posidonia , etc), organismes vegetals i animals fixats al substrat, però sense penetrar-hi (algues, cnidaris, poliquets tubícoles, ascidiacis, etc), animals que neden o s’arrosseguen arran del fons (mol.luscs, crustacis, peixos), sedentaris o vàgils, i microorganismes o petits animals excavadors que habiten en els sediments del fons. Aquests tipus d’organismes es distribueixen molt diferentment, segons els substrats (fons de roca, de sorra, de fang) i les condicions de l’aigua (salinitat, llum, moviment, temperatura, etc). La complexitat estructural màxima correspon a comunitats bentòniques costaneres, de mars càlides, com els esculls coral.lins.