Benviure

La torre de Benviure

Antiga quadra del municipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), formada al voltant del castell de Benviure per un grup de cases, entre les quals destaca la del Bori, nom amb què també fou coneguda la quadra.

Es conserva una torre del castell, al costat del qual hi hagué adossada una església, on era venerada la imatge de Sant Miquel, traslladada després a la capella del Bori. Actualment el lloc es repobla de petites cases.