benzodiazepina

f
Farmàcia

Grup de psicofàrmacs tranquil·litzants menors amb efectes anxiolític, miorelaxant, anticonvulsiu i hipnòtic, segons la dosi.

El seu ús és molt estès i encara que presenten una bona tolerància i baixa toxicitat poden causar vertigen, atàxia, impotència sexual i metropatia; provoquen sempre somnolència, destorbs en la coordinació motora i trastorns de la son (disminució de la fase REM). Sembla que no originen dependència. D’entre les benzodiazepines més utilitzades, en destaquen el diazepam, el clordiazepòxid i el temazepam.