Berango

Municipi de la regió de Biscaia, País Basc, al NW de Bilbao.

Es situat a la conca del Nerbión i forma part de l’àrea industrial de Bilbao.