berenador

m

Lloc a l’aire lliure, normalment amb taules i bancs, a propòsit per a anar-hi a berenar, a menjar.