Berenguer Carròs i de Ribelles

(?, aprox. 1333 — ?, 1372/74)

Primer comte de Quirra.

Fill de Berenguer Carròs. El rei Pere III li donà el castell de Quirra (1349), que li fou pres més tard i restituït per la seva actuació en la defensa de les terres de Càller i en lluita contra el comte de Donoratico, a la primeria de la rebel·lió del jutge d’Arborea. En la guerra contra Pere I de Castella prengué part en la defensa de Borja i fou premiat amb l’erecció del comtat de Quirra (1363). Nomenat capità general de Sardenya durant la campanya de 1368-69, tingué llargues dissensions amb Asbert Satrilla, governador de Càller, per qüestions de jurisdicció; unes ordinacions reials hi posaren la pau, i Carròs tornà a Catalunya (1370). Anà a Avinyó com a procurador reial per tal de contractar mercenaris anglesos per a la guerra de Sardenya (1371).