Berenguer de Palou

Berenguer de Palol
Berengiers de Palazol
Palou Berenguier
(Palou, Elna, Rosselló, segle XII — Palou, Elna, Rosselló, segle XII)

Trobador en llengua provençal.

Vida i obra

Se li atribueixen nou composicions poètiques (a part de quatre més d’atribució dubtosa), vuit de les quals porten música i es guarden a la Biblioteca Nacional de París.

En la composició no musicada S’ieu sabi’ aver guiardo Berenguer afirmà que serví lo coms Jaufres, identificat com a Gausfred III de Rosselló (1113-1164). Això desmenteix el que afirma la Vida del trobador, segons la qual la dama cantada per Berenguer de Palol fou Ermessenda d’Avinyó. Cronològicament la dama ha de ser Maria de Peralada, documentada entre el 1176 i el 1201, muller de Bernat de Navata i casada en segones núpcies amb Arnau d’Avinyó. Aquesta dama, a més de les seves possessions a l’Empordà també en tenia a Torrelles de Rosselló, molt a prop de Palou.

Els poemes amb música, escrits en un correcte provençal literari, són tots de tema amorós. És una poesia mancada d’anècdotes i de símils en la qual expressa sentiments malenconiosos que de vegades es fan reiteratius i monòtons que presenten esquemes diversos. Ab la fresca clardat i Totz temeros utilitzen una frase musical diferent per a cadascun dels versos que formen les estrofes. Aital dona i De la gensos responen a la forma AAB. Més interessant és Dona, si totz temps, l’esquema mètric del qual troba una subtil correspondència en la música. Les melodies d’aquest trobador tendeixen a ser sil·làbiques, menys en el cas d’Aital dona, que usa melismes fins de sis notes. La música és caracteritzada pels seus aires populars, i transcrita modernament per Paul Aubry, Higini Anglès i E. Gennrich.

Bibliografia

  • Aubry, P. ed.: Huit chansons de Bérenguer de Palazol, dins "Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans", núm I, 1908
  • Fernández I. i Lafont, R. ed.: Las cançons dels trobadors, Institut d’Estudis Occitans, Tolosa 1979
  • Gennrich ed.: Der musikalische Nachlass der Troubadours, dins "Summa Musicae Medii Aevi", núm. 3, Darmstadt 1958
  • Riquer, M. de (1993): Història de la literatura catalana. Part Antiga. 4 vol. Barcelona, Ariel.
  • Werf, van der H.: The Extant Troubadour Melodies, Rochester, Nova York 1984