bergdama

f
m
Lingüística i sociolingüística
Etnologia

Individu d’un poble de les regions muntanyoses centrals de Namíbia.

D’origen desconegut, probablement prebantu, els bergdames (88 000 individus el 1982) racialment s’assemblen més als nègrids de l’Àfrica central i occidental, que no pas a llurs veïns khoikhois. Fins a l’època de la colonització alemanya estigueren sotmesos en gran nombre successivament als names i als hereros , al servei dels quals practicaven el treball dels metalls i la terrissa. Originàriament vivien de la recol·lecció i de la ramaderia de bestiar cabrú, en petits grups exogàmics patrilineals. La llengua és una variant del nama. Tots els indicis fan suposar que el nama no és pas llur llengua pròpia, sinó que fou manllevada als khoikhois a l’època de llur dominació.