Bermon

vescomte d’Osona, Beremund

(?, ? — ?, 1029)

Vescomte d’Osona i senyor del castell de Cardona, d’on prengueren més tard el títol els vescomtes osonencs Fill i successor del vescomte Ramon I.

El 1019 el bisbe Oliba de Vic l’instà a restaurar l’església de Sant Vicenç del Castell (consagrada el 1040). Fou també el responsable de l’estructuració del monestir de Sant Pere de Casserres. Figurava entre els nobles de la comarca de Vic que havien usurpat béns de la seu i que a instàncies del bisbe Oliba foren amenaçats d’excomunió per un concili de Narbona vers el 1022. Mort sense descendència, el succeïren els seus germans Eriball, bisbe d’Urgell, i Folc I.