Bernardí Maties de Cervelló i Piccolomini di Siena

(Sardenya, ? — Orà, 1675)

Governador del cap de Càller i Gal·lura, cavaller de l’orde de Calatrava.

Fou lloctinent interí de Sardenya (1649; 1652-53; 1656-57; 1664-65). El virrei, duc de San Germano, el féu deportar a Orà per haver auxiliat els implicats en l’assassinat del marquès de Camarasa (1668).