Bernardino Telesio

(Cosenza, 1509 — Cosenza, 1588)

Filòsof calabrès.

Metge, la seva obra principal, De rerum natura iuxta propria principia (‘Sobre la natura de les coses segons llurs propis principis’, 1565), explica la natura de totes les coses —l’ànima humana inclosa— a partir de dos principis actius —calor i fred— i d’un altre de passiu —la matèria—, que determinen tots els processos d’expansió i concentració, de moviment i canvi, etc. El seu naturalisme, típicament renaixentista, influí en la filosofia de Giordano Bruno.