Bernat Amat de Claramunt

(?, ? — ?, 1151)

Vescomte de Cardona (1099 — 1151); dit també Bernat Amat de Cardona .

Fill de Deodat de Claramunt i d’Ermessenda de Cardona, filla del vescomte Ramon Folc I, heretà de l’oncle matern Folc II el vescomtat de Cardona . Feia explotar les mines de sal de Cardona. Ramon Berenguer III li encomanà la defensa de Barcelona contra els almoràvits el 1114 durant l’expedició del comte a Mallorca. Acompanyà Ramon Berenguer IV en l’expedició d’Almeria (1147) i en la conquesta de Lleida (1149). Era casat amb Almodis, potser germana de Ramon Berenguer III.