Bernat de Granollacs

(Barcelona?, 1421 — ?, després del 1478)

Astròleg, mestre en medicina.

Fou ciutadà de Barcelona. És autor d’un Llunari e repertori del temps , amb taules cronològiques a partir del 1485, que fou imprès en català i en llatí el 1485 i en castellà el 1488 i que, profusament il·lustrat i reeditat possiblement cada any, obtingué una gran popularitat.