Bernat Guillem d’Entença

(?, 1226 — ?, després del 1300)

Senyor de la baronia d’Alcolea, fill de Bernat Guillem de Montpeller.

Assistí al tractat de Monteagudo entre Jaume I i el rei de Navarra (1254). Fou àrbitre de les diferències entre el rei i l’infant Alfons (1255), i fou present a la pau de Sòria amb els castellans (1256). Majordom d’Aragó el 1257, fou encarregat de resoldre qüestions de límits amb Castella, governà els castells rebuts en garantia (1260) i aconsellà l’ajuda als castellans contra els sarraïns. A les corts de Saragossa reclamà els seus drets familiars a la senyoria de Montpeller, sense èxit (1264). Fou partidari del rei en la concòrdia amb els nobles rebels (1265). Amb el seu parent Berenguer (V) d’Entença, fou jutge de les bregues entre el comte d’Empúries i el vescomte de Cardona (1268). Defensà la frontera de Múrcia (1273), i prengué part en el setge d’Albarrasí (1284). Intervingué en el tractat de pau entre Alfons II i els reis de Castella (1289). Testà el 1300, i anà a Xipre, on prengué l’hàbit dels hospitalers.