Bernhard Varen

Varenius

(Hitzacker, 1622 — Leiden, 1650)

Geògraf alemany, més conegut amb el nom llatinitzat de Varenius .

Estudià medicina a Königsberg (Prússia oriental) i a Leiden, però es dedicà especialment a la redacció d’obres de caràcter geogràfic. Residí uns quants anys a Amsterdam, on foren publicades les seves obres més conegudes: Descriptio regni Japoniae (1649) i Geographia generalis (1650).