berruga

f
Botànica

Protuberància a l’escorça d’un arbre, en una fulla, etc.