Berthe Morisot

(Bourges, 14 de gener de 1841 — París, 2 de març de 1895)

El bressol , de Berthe Morisot (1873) (Musée d’Orsay, París)

© Corel Professional Photos

Pintora francesa.

Deixebla de C.Corot (1862-68), assimilà les seves influències fins el 1874 ( Cacera de papallones , 1874, col·l particular, París). Des del 1868 fou deixebla i model d’E.Manet, de qui esdevingué més tard cunyada, i fou progressivament influïda per aquest ( El bressol , 1873, Musée d’Orsay, París). Bé que el seu estil propi s’estabilitzà entre el 1877 i el 1879 ( Dona al tocador , 1879, Musée d’Orsay), a partir del 1880 rebé la influència d’A.Renoir ( El cirerer , 1891, col·l particular, París). Des del 1874 prengué part en totes les exposicions impressionistes i compartí totes les vicissituds del grup, però tècnicament preferí les pinzellades àmplies fetes amb gran llibertat a la pinzellada divisionista. Conreà els temes intimistes, tant d’interior com els pleinairistes, sempre amb figures femenines o d’infants ( Eugène Manet i la seva filla , 1883, col·l particular, París).