berthòl·lid
| berthòl·lida

adj
Química

Dit del compost no estequiomètric o de composició variable dins uns certs límits.

Hom li dóna aquest nom en recordança de Claude Louis Berthollet.