bertrolada

f
Pesca

Quantitat de peix que hom agafa en un bertrol o en una bertrola d’una vegada.