bestiar

m

Conjunt de bèsties que hom cria per al servei i la utilitat de l’home.