beta

β Β (simb.)

f
Lingüística i sociolingüística

Nom de la segona lletra de l’alfabet grec.

Com a signe numèric equival a 2 (β’) o bé a 2 000 (,β).