Betsabé

Bat-šeba (he)

(?, ? — ?, ?)

Filla d’Eliam i dona d’Uries l’hitita, un dels generals de David.

Aquest aconseguí de seduir-la i provocà la mort del marit. Més tard l’esposà, i d’aquesta unió nasqué Salomó.