Betsaida

Bēt-sǎydā (arc)

Antiga ciutat palestina, al costat del llac de Genesaret.

El tetrarca Filip la convertí en una vila residencial i l’anomenà Júlia.