betum de Judea

m
Química

Asfalt natural.

Conegut des de temps inmemorials (Ur, Egipte), hom li dóna aquesta denominació per tal com els jaciments més antics de materials bituminosos són a la vall del Jordà. Utilitzat com a colorant al s. XVIII i durant una part del XIX, dóna bells matissos i veladures d’un marró càlid característic; és molt poc emprat actualment.