Bhartṛihari

(?, segle VII? — ?, segle VII?)

Poeta indi en llengua sànscrita, probablement del s VII.

És autor de tres śataka formades per cent estrofes breus moralitzadores, Śringāra śataka (‘Centúria de l’amor’), Nīti śataka (‘Centúria de la prudència de la vida’) i Vairāgya śataka (‘Centúria de la renunciació’).