Bíblia de Rodes

Bíblia de Ripoll, Bíblia de Sant Pere de Rodes

Bíblia de Rodes (Llibre de Samuel, vol. 2, full 5)

Bíblia ripollesa, dita de Sant Pere de Rodes (al segle XII ja era al monestir de l’Empordà, d’on fou sostreta pel mariscal de Noailles al final del segle XVII) quelcom anterior a la Bíblia de Ripoll anomenada de Farfa.

Conté un nombre inferior de texts extrabíblics, però la riquesa artística és semblant. La divisió actual en quatre volums és fictícia i moderna. Actualment es conserva a la Bibliothèque Nationale de París.