bibliobús

m
Arxivística i biblioteconomia

Vehicle arranjat interiorment amb prestatgeries de llibres.

Fa servei de biblioteca circulant, amb parades establertes a barriades de grans ciutats o a poblacions rurals. Depèn, generalment, d’una biblioteca central o d’una xarxa de biblioteques populars.