Bibliografia Medical de Catalunya

Inventari d’obres escrites per metges dels Països Catalans, publicat a Barcelona el 1918.

Conté 2 625 cèdules, reunides en l’exposició bibliogràfica annexa al Segon Congrés de Metges de Llengua Catalana (1917). Tot i que també hi foren catalogats texts històrics o literaris, el conjunt és fonamentalment de caràcter científic, i constitueix un important aplec de materials per a l’estudi de la medicina catalana del s XIII al XIX. El volum porta una extensa introducció d’Eudald Canibell.