bibliologia

f
Arxivística i biblioteconomia

Ciència dels llibres en el seu sentit més ampli.

Comprèn el coneixement del llibre en tots els seus aspectes: els materials de què és format, la impressió, la relligadura i la venda. Estudia també les biblioteques, llur història i tots els aspectes de la biblioteconomia.