biblioteca digital

biblioteca virtual
f
Arxivística i biblioteconomia

Biblioteca en la qual la informació es troba en suports electrònics i digitals.