Biblioteca Raixa

Col·lecció de llibres de butxaca, destinats a divulgar obres en prosa d’autors moderns, catalans i estrangers, iniciada per l’Editorial Moll pel juliol del 1954.

Del 1956 al 1964 publicà anualment el volum miscel·lani Cap d’any , amb articles, cròniques sobre la vida cultural dels Països Catalans i bibliografia de l’any anterior. La Biblioteca Raixa tingué dos precedents: la Biblioteca Raixa, sèrie de bibliòfil començada el 1945 per Llibres Mallorca, de la qual només sortiren dos volums, i els quaderns literaris Raixa , dirigits per Francesc de B. Moll, amb l’assessorament de Manuel Sanchis i Guarner i la col·laboració d’un bon nombre d’escriptors, dels quals —per problemes de censura— només pogué aparèixer el número 1 (gener del 1953), completat amb el volum Raixa. Miscel·lània de literatura catalana, corresponent als cinc fascicles restants de l’any 1953. El 1964, amb 71 volums publicats, hom interrompé la sèrie. El 1968 la publicació fou represa, i pel maig del 2001 aparegué el volum número 160.