Biblioteca A tot vent

Col·lecció de novel·la en català publicada per Edicions Proa.

Fou dirigida per Joan Puig i Ferreter en la seva primera època de Barcelona (1928-38) i fins a la seva mort (1956) durant l’etapa intermèdia de Perpinyà (1951-64). El 1964 Joan B.Cendrós en possibilità el retorn a Barcelona, on, amb el peu editorial d’Aymà i sota la direcció de Joan Oliver, arribà al número 200, mantenint la qualitat de les traduccions dels principals autors estrangers que s’hi publicaren. El 1983, en passar Proa a formar part d’Enciclopèdia Catalana SA, la col·lecció inicià una nova etapa amb un canvi de format i un ritme de publicació més intens. Al cap de poc temps adoptà la denominació ‘A tot vent’. Publica sobretot clàssics moderns europeus, a més d’alguns autors catalans actuals.