Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Projecte iniciat el 1999 per a formar una biblioteca de còpies digitalitzades de les obres escrites en alguna de les llengües de l’Estat espanyol fins a l’inici del s. XX per a oferir-la gratuïtament a la comunitat científica.

Els principals impulsors del projecte foren la Universitat d’Alacant, el Banco Santander Central Hispano i la Fundación Marcelino Botín. La Biblioteca de Catalunya hi està representada amb alguns dels seus títols més importants i antics: Almanach dels noucentistes , La Llumanera de Nova York: revista catalana de novas y gresca , Homilies d’Organyà , Llibre d’hores segons l’ús de Roma , i també amb obres de Miquel Agustí, B.C. Aribau i Rupert de Nolla, entre d’altres.