bignoniàcies

f
pl
Botànica

Família de personades integrada per un centenar de gèneres que apleguen més de 700 espècies de plantes generalment llenyoses (arbres, arbusts, lianes, rarament herbes) de distribució tropical, centrades especialment a l’Amèrica del Sud.

Presenten fulles sovint oposades i compostes, i flors vistoses, zigomorfes i hermafrodites, agrupades en inflorescències cimoses, amb l’androceu dímer i didínam i l’ovari generalment bilocular. Les bignoniàcies proporcionen bona fusta i són de gran efecte ornamental.

Bignonàcies més destacades

Bignonia sp bignònia
Campsis radicans gessamí de Vírginia
Catalpa sp catalpa
Doxantha unguis-cati bignònia
Jacaranda sp jacaranda
Jacaranda semiserrata xicranda
Spathodea sp espatodea